Lingoes Homepage 灵格斯首页
词典库
更新列表
分类查询
    •  语种
    •  专业
    •  英语/汉语
    •  小语种/汉语
    •  联机订阅
    •  百科全书
    •  品牌
如何安装词典
词典格式说明
 
   
分类查询
分类查询 > 语种
   
阿拉伯语   •   亚美尼亚语   •   中文简体   •   中文繁体   •   克罗地亚语   •   捷克语   •   荷兰语   •   英语   •   世界语   •   法语   •   德语   •   希腊语   •   希伯来语   •   匈牙利语   •   印尼语   •   意大利语   •   日语   •   哈萨克语   •   韩语   •   拉丁语   •   蒙古语   •   挪威语   •   波斯语   •   波兰语   •   葡萄牙语   •   俄语   •   塞尔维亚语   •   西班牙语   •   瑞典语   •   塔吉克语   •   泰语   •   土耳其语   •   乌克兰语   •   乌尔都语   •   越南语
本分类有 442 部词典 共45页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45
发行版本: 2007    更新日期: 2009-05-02    词条总数: 6281    推荐:

作者: Lingoes Project    发行版本: 2009    更新日期: 2010-07-31    词条总数: 6597    推荐:

作者: Lingoes Project    发行版本: 1    更新日期: 2008-08-29    词条总数: 5494    推荐: 4
中国2009年考研英语词汇

作者: yqy    发行版本: 1    更新日期: 2009-01-01    词条总数: 4595    推荐: 4
资料来源于综合百家,像词根法、谐音法、形象法等,根据单词的特点分别选用,比单一的用某一种方法的效果更好。

作者: Lingoes Project    发行版本: 2010    更新日期: 2011-10-18    词条总数: 8005    推荐:

作者: 尊敬的牛哥好    发行版本: 2011    更新日期: 2013-04-21    词条总数: 8709    推荐:
可使用ISIAbbr和ISSN查询杂志影响因子; 如杂志被NCBI收录, 可使用MedAbbr, ISOAbbr和杂志全称查询

作者: 郭正兵    发行版本: 1    更新日期: 2008-10-13    词条总数: 809484    推荐:

发行版本: 1    更新日期: 2008-10-13    词条总数: 213741    推荐:

作者: Jovi    发行版本: 1    更新日期: 2009-09-08    词条总数: 1783    推荐: 4
3GPP LTE 技术常用缩略语

作者: William Edward Soothill & Lewis Hodous    发行版本: 1    更新日期: 2015-07-01    词条总数: 16648    推荐: 4
Format Rearranged by Longquan Monastery

本分类有 442 部词典
共45页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45

合作伙伴  |  词典出版计划  |  关于灵格斯  |  Lingoes

© Lingoes Project, All Rights Reserved